Adolf Hitler vydal 1. tankové armádě, 4. tankové armádě a 17. armádě rozkaz k útoku ve všeobecném směru na Rostov na Donu. Tím se podle záměru operace letního tažení Wehrmachtu roku 1942 měla otevřít cesta k pokračování útoku směrem na sovětská ropná pole v Zakavkazsku a oblasti Kaspického moře, jejichž získáním Hitler podmiňoval úspěšné pokračování války.