Dne 28. listopadu 1941 bylo z okamžitou platností uzavřeno české gymnázium v Pelhřimově.

Uzavření školy mělo být trestem za několik anonymních protiněmeckých dopisů, které byly adresovány oberlandrátovi v Táboře a podepsány přezdívkou „student z Pelhřimova“. Mladší studenti byli vráceni na základní školy a starší studenti zařazeni do pracovního procesu. Učitelé byli dílem přeřazeni na jiné školy, dílem přiděleni do manuálního zaměstnání. Budovu gymnázia obsadily jednotky SS. 

Znovu otevřeno bylo gymnázium až po osvobození, v červnu 1945.