Dne 15. února 1941 bylo z okamžitou platností uzavřeno české gymnázium v Jilemnici.

Uzavření školy bylo odvetou za nevhodné chování tří studentů čtvrtého ročníku, kteří si o přestávce dělali legraci z nacistického pozdravu a parodovali Hitlera. Mladší studenti byli vráceni na základní školy a starší studenti přešli na gymnázium do Nové Paky nebo na jiné střední školy. Několik studentů však bylo vyloučeno ze studia na všech školách v protektorátu a jedenáct profesorů bylo suspendováno.

Znovu otevřeno bylo gymnázium až po osvobození, v květnu 1945.