Dánští odbojáři začali od roku 1943 provádět různé sabotáže v dopravním systému země a v srpnu téhož roku zemí proběhla řada stávek a nepokojů organizovaných především komunisty. Proto 28. srpna 1943 žádal říšský zplnomocněnec Werner Best o odzbrojení a internaci dánských ozbrojených sil, vyhlášení výjimečného stavu a postavení odbojářů před stanné soudy. Dánská vláda to odmítla, následujícího dne odstoupila a veškerou moc převzali okupanti.