Po úspěšném vstupu Spojenců na italskou půdu se Němci (jmenovitě 90. lehká divize, odpočívající zde po africkém tažení) 18. září 1943 stáhli ze Sardinie.