Dne 14. června 1940, po devíti dnech nové ofenzívy, vstoupily německé jednotky do nebráněné Paříže, prohlášené za otevřené město.