Dne 23. června 1940 provedlo Bomber Command RAF několik menších denních operací proti vojenským cílům v Německu (mj. seřaďovací nádraží v Hammu, či Osnabrück).