Dne 21. března 1945 provedlo šestnáct* Mosquit FB Mk.VI ze 140. wingu (487., 464. a 21. sqn) RAF vedených G/Cpt R. N. Batesonem nálet na sídlo Gestapa v Kodani. Bohužel, jeden ze strojů zavadil při letu v minimální výšce o střechu jednoho z domů a i přes veškerou snahu pilota, jímž byl W/Cdr P. A. Kleboe, havaroval v jedné z hlavních ulic. Některé osádky pak mylně považovaly plameny za hořící budovu Gestapa a shodily na vrak své pumy. I tak ale byl cíl silně zasažen a 151 příslušníků Gestapa zabito. Mimo to se třiceti dánským odbojářům podařilo uniknout z poškozeného vězení. Cenou za úspěch byla ztráta čtyř strojů a poškození dvou dalších.


* V pramenech se uvádí 18 strojů (plus dva z Film Unit) — tři vlny po šesti strojích; v ORB se dá vysledovat pouze 16 z nich.