Bomber Command RAF provedlo v noci z 4. na 5. prosince 1944 nálet na Heilbronn. Při náletu bylo nasazeno celkem 292 strojů — 282 Lancasterů a 10 Mosquit z No 5 Group RAF. Bylo přitom ztraceno třináct Lancasterů (po dvou od 44., 207., 227. a 619. sqdn., po jednom ztratily 57., 106., 189., 463. a 467. sqdn.; přitom stroj 463. squadrony při návratu od cíle v nízkém letu havaroval na úbočí kopce.)

Nálet, při němž bylo svrženo na 1254 tn (cca 1274 metrických tun) pum, byl skutečně ničivý — podle fotoprůzkumu bylo zasaženo a v různém stupni poškozeno 351 akrů zastavěné plochy města, přičemž v části vznikla tzv. „ohnivá bouře“ (angl. Firestorm, něm. Feuersturm), podle poválečných odhadů přitom ve městě zahynulo možná až 7000 lidí.