Bomber Command v noci z 26. na 27. listopadu 1943 provedlo nálet na Stuttgart, bylo při něm nasazeno 178 letounů (157 Halifaxů a 21 Lancasterů).

Svaz měl současně odlákat německé noční stíhače od svazu mířícího k Berlínu (či alespoň na čas rozptýlit německou pozornost). Nálet nicméně vlivem povětrnostních podmínek nebyl dobře soustředěný, takže škody ve Stuttgartu byly relativně nízké — z druhé strany i Britové vyvázli bez větších ztrát. Nad nepřátelským územím byly sestřeleny čtyři Halifaxy, pátý (poškozený flakem) nouzově přistál na moři, tedy ztráty 2,81 procenta. (V literatuře sice vesměs nacházíme údaj o šesti strojích, nicméně v seznamu ztrát máme pouze pět níže uvedených bombardérů.) Šlo o tyto letouny:

 • 76. squadrona
  Halifax V sériového čísla LK687, MP-P
  Halifax V s/n LK946, MP-F
 • 158. squadrona
  Halifax II s/n JD255, NP-G
 • 419. squadrona
  Halifax II s/n LW242, VR-N
 • 429. squadrona
  Halifax II s/n JD164, AL-K

Stroj sériového čísla JD164 byl poškozen flakem, kanadský pilot (Flight Sergeant P. A. Charlebois, RCAF) s letounem nouzově přistál na moři nedaleko britského pobřeží. Všech sedm mužů z osádky bombardéru bylo zachráněno.

Z osádek těchto pěti strojů bylo sedm mužů zachráněno po nouzovém přistání na moři, jedenáct bylo zajato a sedmnáct přišlo o život.