Bomber Command RAF provedlo v noci z 14. na 15. února 1945 nálet na Chemnitz (Saská Kamenice, resp. po jeden čas Karl-Marx-Stadt).

Celkem bylo nasazeno 717 strojů (499 Lancasterů a 218 Halifaxů). Ztraceno bylo 13 letounů (8 Lancasterů a 5 Halifaxů), tedy 1,81 procenta ze všech vyslaných strojů.

Operace byla opět rozdělena na dvě fáze, přičemž druhá vlna následovala až po třech hodinách. Cíl byl i tentokrát skryt pod oblačnou pokrývkou, takže cíl byl označen jen za pomoci „skymarkerů“, bez možnosti použít značkovacích pum. Jak ukázalo následné letecké snímkování, bombardování cíle bylo opět nesoustředěné — pumy poškodily značnou plochu zástavby, ale část pumových nákladů byla svržena i nad otevřenou krajinou.

Stroje Bomber Command tuto noc provedly celkem 1316 operačních vzletů, při ztrátě 22 letounů (tedy 1,67 procenta). Další velkou operací Bomber Command této noci byl nálet na Rositz:
Nálet na Rositz v noci na 15. února 1945.