Celkem 298 letounů Bomber Command bylo vysláno k dennímu náletu na Wesel (247 Halifaxů, 27 Lancasterů a 24 Mosquit), šlo o letouny patřící k No. 4, 6 (Canadian) a 8 (PFF) Group RAF.

Nad cílem byla souvislá oblačnost, takže vedoucí náletu (Master Bomber, „hlavní bombardér“) operaci zrušil; nad cílem tak pumy odhodilo pouze osm Halifaxů.