Bomber Command RAF provedlo dne 4. prosince 1944 první nálet na přehradu Urft. Celkem bylo vysláno 27 strojů typu Avro Lancaster a 3 Mosquita od PFF (No. 8 Group RAF). Nálet se sice pro RAF obešel beze ztrát, ale cíle, tedy prolomení přehrady, dosaženo nebylo.