Dne 21. září 1945 přicestoval na oficiální návštěvu Prahy britský polní maršál Bernard L. Montgomery. Prezident Beneš mu udělill nejvyšší čs. vyznamenání Řád Bílého lva I. třídy. Prahu opustil již následující den.