Dne 12. listopadu 1940 dorazil do Berlína na jednání s nejvyššími nacistickými představiteli sovětský lidový komisař zahraničních věcí V. M. Molotov. Byla to jeho vůbec první zahraniční cesta. Ve dnech 12.-14. listopadu Molotov několikrát jednal s Adolfem Hitlerem a ministrem zahraničních věcí Ribbentropem.

Tématem jednání bylo nové vymezení zájmových sfér obou zemí. Zatímco Němci se snažili Sovětský svaz nasměrovat na jih k Indickému oceánu, tak Molotov podle přesných Stalinových instrukcí Hitlerovi předložil řadu konkrétních sovětských požadavků týkajících se Finska, Bulharska, Rumunska a Turecka (průlivy Bospor a Dardanely). Jednání ukázala, že zájmy obou zemí jsou těžko slučitelné.


Lidový komisař zahraničních věcí Vjačeslav Molotov v hovoru s Adolfem Hitlerem v Berlíně v listopadu 1940
Foto: Wiki Commons

Sovětská delegace na Anhaltském nádraží v Berlíně