Dne 12. listopadu 1940 dorazil do Berlína na jednání s nejvyššími nacistickými představiteli sovětský lidový komisař zahraničních věcí V. M. Molotov. Byla to jeho vůbec první zahraniční cesta. Ve dnech 12.-14. listopadu Molotov několikrát jednal s Adolfem Hitlerem a ministrem zahraničních věcí Ribbentropem. Tématem jednání bylo nové vymezení zájmových sfér obou zemí. Zatímco Němci se snažili Sovětský svaz nasměrovat na jih k Indickému oceánu, tak Molotov podle přesných Stalinových instrukcí Hitlerovi předložil řadu konkrétních sovětských požadavků týkajících se Finska a zemí jihovýchodní Evropy. Jednání ukázala, že zájmy obou zemí jsou zcela neslučitelné.