Na základě rozhodnutí čs. vlády z předchozího večera začala být realizována opatření na posílení obranyschopnosti země.

V roce 1945 bylo toto datum zvoleno jako počátek „doby zvýšeného ohrožení republiky“ — chování a skutky československých občanů a dalších osob v daném období byly na základě dekretů prezidenta republiky posuzovány daleko přísněji než podle dosud platného čs. práva.