Ve Velkém Meziříčí začali 6. května 1945 obyvatelé vyvěšovat československé vlajky a vznikl Revoluční okresní národní výbor (RONV), který převzal městské úřady a jednal s německou posádkou o jejím odzbrojení. V noci z 6. na 7. května však do města dorazily německé posily a povstání zlikvidovaly, 80 obyvatel Němci vzali do zajetí.

Dne 7. května 1945 bylo 42 zajatých mužů zavražděno na břehu Oslavy u Nesměře, dalších 14 bylo zastřeleno u řeky Balinky. Hlavní organizátor RONV Jindřich Nováček byl pověšen na náměstí. Tři další muže Němci zastřelili ještě před odjezdem 8. května 1945. Celkem za oběť německým represáliím padlo 60 mužů.

Pro dovršení tragédie postihlo Velké Meziříčí 9. května 1945 ještě sovětské bombardování, kterému padlo za oběť 40 obyvatel.