Masakr ve městě Kalavryta na severu Peloponéského poloostrova

Na počátku prosince 1943 německá 117. divize horských myslivců rozdělená do tzv. bojových skupin - Kampfgruppen - zahájila operaci nazvanou Unternehmen Kalavryta (Operace Kalavryta) se záměrem obklíčit řecké partyzány v hornatém terénu obklopujícím městečko Kalavryta. V průběhu operace bylo 78 německých vojáků, zajatých partyzány už v říjnu, popraveno svými vězniteli. Velitel německé divize generál Karl von Le Suire na tuto událost zareagoval rozkazem, aby v oblasti byly provedeny hromadné a nelítostné odvetné operace. Osobně nařídil dne 10. prosince 1943 „nejostřejší opatření“  - pobití mužského obyvatelstva Kalavryty. Tzv. Operace Kalavryta probíhala od Patrasu a Aigionu v Korintské zátoce a od okolí města Tripolis v centrálním Peloponésu. Všechny Kampfgruppen pak směřovaly ke Kalavrytě. Jednotky Wehrmachtu podél trasy přesunu vypalovaly vesnice a kláštery a vraždily jejich obyvatele.

Když německé Kampfgruppen dosáhly obce Kalavryta, sehnaly dohromady ženy a děti a ty byly uzavřeny do místní školy. Obyvatele mužského pohlaví ve věku od 12 let, kteří ve městě zůstali do příchodu okupantů (šlo převážně o mladé chlapce a starce), Němci vyhnali na kopec nad městečkem a tam je nemilosrdně postříleli kulometnou palbou. Pouhou náhodou přežilo tuto nemilosrdnou hromadnou vraždu 13 osob. Přeživší později dosvědčili, že se zachránili tím způsobem, že na sebe po první hromadné palbě natahali mrtvoly svých sousedů. Když pak Němci procházeli hromadami mrtvých a dávali těm, jež ještě projevili známku života, ránu z milosti, někteří muži z Kalavryty přežili i tuto bestialitu a v noci uprchli do hor. Ženy a děti uvězněné ve škole, kterou Němci mezitím zapálili, se pokoušely uniknout a některé, kterým se podařilo tuto hrůzu přežít, pak vypověděly, že rakouský voják ze stráže hlídající školu jich tajně u malých dvířek shromáždil celou skupinku a nechal je uprchnout zpoza školy zadem do hor. Zbytek městečka byl rovněž nelítostně vypálen. Dalšího dne nacistické jednotky vypálily i klášter Agia Lavra, který byl významnou památkou na dobu osvobození Řecka z područí Turků. Bilance celé operace byla strašlivá.

Celkem padlo vraždící rukou Němců v průběhu Operace Kalavryta téměř 700 civilistů. Zničeno bylo 28 městeček, vesnic, klášterů a horských osad. V Kalavrytě samotné bylo německými vojáky důkladně vyloupeno a následně vypáleno více než 1 000 domů a usedlostí a bylo odsud odvedeno více než 2 000 kusů dobytka.