V Sedlci vypuklo 5. května 1945 povstání, byly obsazeny přístupy do města a náhlým přepadem se podařilo odzbrojit třicetičlennou posádku SS v Heřmaničkách. Němci si vyžádali posily z Neveklova a 7. května 1945 postupovali na Prčici a Sedlec. V Heřmaničkách vzali jako rukojmí 80 mužů, část rukojmí hnali před sebou při postupu na Prčici, která byla obsazena kolem poledne. Po poledni byl obsazen i Sedlec. Při postupu na Sedlec trestná výprava SS střílela na každého, kdo se objevil na ulicích. Zastřeleno bylo 9 lidí, včetně dvou žen. Odpoledne byli sedlečtí muži shromážděni na náměstí, 11 z nich bylo vybráno a odvedeno za město, kde byli postříleni. Těla byla zohavena.