Na dvoře kasáren v Martině partyzáni společně s vojáky martinské posádky postříleli všechny členy německé vojenské mise, kterou vedl pplk. Walter Ernst Adolf Otto.

Vojáci a důstojníci posádky v Martině navázali v druhé polovině srpna úzké styky s partyzánskou 1. Štefánikovou brigádou (velitel P.A. Veličko), kterou vybavili zbraněmi, střelivem a dokonce více než sto vojáků z posádky přímo vstoupilo do partyzánské jednotky. Dne 27. srpna na martinském nádraží zadrželi vojenskou misi pplk. Otty, ustupující z Rumunska do Berlína, a pod záminkou nebezpečí útoku „banditů“ na vlak je vylákali do kasáren. Následující ráno byla celá mise v počtu 24-30 lidí (vč. jedné ženy a dětí) zlikvidována, patrně na nátlak partyzánského velitele Velička.

V literatuře se občas uvádí, že tato událost byla „poslední kapkou“, která přiměla Hitlera k okupaci Slovenska. Ve skutečnosti již v stejný den, 28. srpna, informoval německý vyslanec slovenského prezidenta o chystané okupaci; dřív, než se Němci o událostech v Martině vůbec dozvěděli.