Příslušníci SS (pravděpodobně z Kampfgruppe Milowitz) dne 8. května 1945 zavraždili více než padesát osob na Masarykově nádraží v Praze (za okupace neslo název Hybernské nádraží). Podle zprávy policejního ředitelství v Praze z 16. června 1945:
Dne 8. května 1945 odpoledne obsadila německá branná moc za pomoci tanků Masarykovo nádraží v Praze II. Všechny osoby, které byly shromážděny ve dvou nádražních krytech, musely ihned kryt opustiti. Ženy byly od mužů odděleny a dány na protější stranu dvorany. Muži pak byli seřazeni do trojřadu a na místě jich bylo několik v přítomnosti žen zastřeleno. Jelikož ženy počaly hlasitě naříkati a křičeti, byly zahnány do restaurační místnosti. Ze zbylých mužů byli podle libovůle SS-manů vybráni jednotlivci, kteří byli postaveni stranou, pak poklusem hnáni směrem k budově pod hradlem č. 2, kde se museli otočiti. Tam jich bylo 29 ze vzdálenosti asi dvaceti kroků zastřeleno. Další 24 muži byli  týmž způsobem popraveni u nádražní dvorany. Mezi popravenými bylo mimo železniční zaměstnance i mnoho cestujících, kteří již od 5. května čekali na odjezd vlaků, a dva 16 roků staří učňové z nádražní restaurace. Celkem byly tímto způsobem popraveny 53 osoby.


Postřílení na Hybernském (dnes Masarykově) nádraží dne 8. května 1945
(foto: Osvobození Československa Rudou armádou 1944/1945, Praha 1965)

Dále viz: Masakry českých civilistů a zajatců během Pražského povstání