Malta za svou heroickou obranu získala 15. dubna 1942 vysoké vyznamenání: George Cross. Udělení se guvernér, Lt.Gen. Sir William Dobbie, dozvěděl z dopisu od krále Jiřího VI., v němž stálo:

To honour her brave people I award the George Cross to the Island Fortress of Malta to bear witness to a heroism and devotion that will long be famous in history.
K ocenění statečných lidí uděluji ostrovní pevnosti Malta George Cross, aby připomínal hrdinství a oddanost, jejichž sláva přetrvá v historii.

George Cross pro Maltu byl jedním ze dvou hromadných udělení tohoto vyznamenání a jediným za celou válku. Malťané jsou na něj právem hrdí, dokonce jej mají vyobrazen i na vlajce, v levém horním rohu.

Pro úplnost dodejme, že George Cross byl králem Jiřím VI. zaveden 24. září 1940 jakožto nejvyšší vyznamenání za statečnost civilních osob.