Dne 27. června 1941 se Maďarsko oficiálně připojilo k útoku na Sovětský svaz. Ke zdůvodnění byla použita chatrná záminka, že sovětská letadla o den dříve údajně bombardovala (Maďary obsazené) Košice.