V časných ranních hodinách se ujal velení nad 1. čs. armádním sborem v SSSR dosavadní velitel 1. brigády sboru, gen. Ludvík Svoboda. O odvolání předchozího velitele, gen. Jana Kratochvíla, pro údajnou neschopnost velet, rozhodl nelegálně velitel 1. ukrajinského frontu, maršál Koněv, nicméně obojí akt byl dodatečně potvrzen čs. ministerstvem národní obrany a vládou.

Ludvík Svoboda pak velel sboru po celou dobu karpatsko-dukelské operace a dále až do dubna 1945, kdy byl jmenován ministrem národní obrany.