V souvislosti s plánovanou reorganizací branné moci československé republiky byl nejprve 31. listopadu 1933 jmenován zatímním náčelníkem Hlavního štábu divizní generál Ludvík Krejčí. Následně byl 31. prosince 1933 jmenován definitivním náčelníkem Hlavního štábu československé branné moci. Ve funkci nahradil armádního generála Jana Syrového, který se stal generálním inspektorem čs. branné moci.