Vláda Lucemburského velkovévodství v exilu vyhlásila válku Německu, Itálii a Japonsku