V noci z 15. na 16. června 1944 došlo k boji v prostoru hájenky p. Vitouše u Myslibořic, při kterém se Němci pokusili překvapit a zajmout členy skupiny SPELTER. Při přestřelce zahynul rotmistr Jaroslav Kotásek, nicméně rtn. Rudolfu Novotnému a čet. Janu Vavrdovi (stejně jako hajnému Vitoušovi) se podařilo uniknout, po nějaké době pokračovat v odbojové činnosti a dožít se konce války.