Dne 1. srpna 1943 na východní frontě beze stopy zmizela se svým letounem Jak-1M během vzdušného boje mladšij lejtěnant Lidija V. Litvjak od 73. GIAP. Se svými 12 uznanými samostatnými sestřely a dalšími 4 sestřely ve spolupráci byla zdaleka nejúspěšnější stíhací pilotkou — nejen v SSSR. Do své smrti absolvovala na 168 bojových letů a 89 vzdušných soubojů.

Teprve roku 1979 byly objeveny trosky její stíhačky a také pravděpodobný Lidijin hrob nedaleko místa nouzového přistání. Díky úsilí její bývalé mechaničky byly Lidiji Litvjak roku 1990 uděleny in memoriam i Zlatá hvězda Hrdiny Sovětského svazu a Leninův řád. Návrhy na tato vyznamenání byly sepsány již v roce 1943, ale z obavy, že Lidija padla do zajetí nebo dokonce dezertovala (její otec byl obětí stalinských čistek), se s udělením nejvyšších vyznamenání vyčkávalo až do potvrzení její smrti.


Lidia Vladimirovna Litvjak. Zdroj: Wiki Commons