Nová československá vláda Zdeňka Fierlingera, jmenovaná předchozího dne, na svém prvním jednání v Košicích vyhlásila svůj vládní program — tzv. Košický vládní program (KVP), který se stal jakousi neoficiální ústavou poválečného Československa.