V noci z 8. na 9. září 1939 došlo k vážné konfrontaci belgických stíhaček střežících neutralitu své země s bombardéry Whitley náležejících britské RAF. Během návratu z „letákového“ náletu na Německo se minimálně dva Whitleye ocitly nad belgickým územím.

Belgičané, úzkostlivě dbající na neutralitu, se je pokusili přimět k přistání. Výsledkem zmateného nočního střetnutí byla zničená stíhačka Fairey Fox, poškozená Fairey Firefly a bombardér Whitley internovaný i s posádkou. Ke ztrátám na životech a újmám na zdraví naštěstí nedošlo.