Dne 13. ledna 1942 se v Londýně sešli na významné konferenci představitelé spojeneckých zemí a zemí okupovaných Německem. Na této konferenci byla podepsána deklarace, která vyhlásila za jeden z hlavních cílů války potrestání válečných zločinců. Na vypracování a podpisu této dohody o poválečném trestání válečných zločinů a jejich pachatelů se podílely vlády USA, Velké Británie, SSSR, Polska, Jugoslávie, Holandska, Norska, Lucemburska, Řecka, ČSR, Belgie a Národního výboru Svobodné Francie a jako pozorovatelé se zúčastnili zástupci Číny a britských dominií.