Dne 21. října 1944 ve 12.05 kapitulovala posádka západoněmeckého města Cáchy (Aachen) a město po dlouhé bitvě konečně ovládly jednotky americké 1. pěší divize. Cáchy se tak staly první německým městem obsazeným Spojenci za druhé světové války.