Po kapitulaci velké části americké posádky Filipín a části filipínské armády na poloostrově Bataan se americká posádka ostrova Corregidor, tvořená převážně příslušníky 4. pluku USMC spolu s nepočetnými uprchlíky z poloostrova Bataan, dále bránila japonským útočníkům i přesto, že byla obklíčena ze souše a téměř úplně zablokována i od moře. Námořní pěšáci drželi pevnost až do trpkého konce, kdy po pětidenní těžké dělostřelecké palbě a leteckém bombardování Japonci přepluli úžinu na všem, co měli po ruce a 5. května ostrov začali dobývat s pomocí lehkých tanků a dělostřelectva. Generál Wainwright velící na Corregidoru uznal, že odpor je marný a bez jakýchkoli podmínek kapituloval 6. května 1942. Kapitulace platila i pro další tři opevněné ostrovy v Manilské úžině (Caballo, El Fraile, Carabao). O něco později se po jeho radiových výzvách vzdali i zbývající američtí vojáci na Filipínách a jediný odpor, který Japonce na Filipínách dlouhodobě čekal, byla tvrdá partyzánská válka.

Blíže k bojům o ostrovní pevnosti v článku Fort Drum 2. část - v bitvě o Filipíny.