Ve dnech 22.-26. listopadu 1943 se v Káhiře konala spojenecká konference (krycí jméno Sextant), které se účastnil britský premiér Churchill, americký prezident Roosevelt a čínský generalissimo Čankajšek. Na konferenci se projednával postup v Tichomoří proti Japonsku a došlo ke shodě, že od Japonska bude vyžadována bezpodmínečná kapitulace. Závěry konference byly 1. prosince 1943 zveřejněny v tzv. káhirské deklaraci.