Ve věznici v Berlíně-Plötzensee byl 8. září 1943 popraven oběšením český komunistický odbojář Julius Fučík (nar. 23. 2. 1903).

Julius Fučík byl ve 20. a 30. letech známým komunistickým novinářem. Za okupace se podílel na vydávání ilegálního Rudého práva a dalších komunistických tiskovin. Na schůzce se spolupracovníky v bytě manželů Jelínkových byl 24. dubna 1942 zatčen. Při zatčení měl u sebe dva revolvery, které se rozhodl nepoužít, za což byl později některými kritizován.

Po zatčení byl celý rok držen ve věznici gestapa na Pankráci, až v červnu 1943 byl převezen do Německa. Lidovým soudním dvorem v Berlíně v čele s Rolandem Freislerem byl 25. srpna 1943 odsouzen k trestu smrti.

Na jaře 1943 ještě před převozem do Berlína s pomocí dozorce Adolfa Kolínského napsal na motáky o svém zatčení a věznění Reportáž, psanou na oprátce - unikátní literární dílo napsané ve vězení gestapa. V Reportáži popsal své zatčení, vyšetřování, své spoluvězně i dozorce a vyšetřovatele gestapa - zejména komisaře Josefa Böhma (12. 4. 1900 - 30. 4. 1947 popraven na Pankráci), který měl jeho případ na starosti. Po válce byla Reportáž pod patronací vdovy Gusty Fučíkové vydána v desítkách vydání a přeložena do mnoha jazyků.

Publikovaný text byl ale místy upraven (např. když se Fučík zmiňuje, že před válkou podporoval právo sudetských Němců na sebeurčení) a téměř zcela vynechán byl text posledních čtyř motáků č. 164-167, kde Fučík píše o tom, že se rozhodl s gestapem hrát „vysokou hru“ a „mluvit“. Cílem podle jeho slov mělo být zavedení gestapa na falešné stopy a záchrana některých odbojářů, na jejichž svědectví se odvolává. Přestože není známo, že by svou „vysokou hrou“ někoho konkrétního poškodil, nehodila se po válce komunistické propagandě tato skutečnost do vzorového obrazu komunistického odbojáře.

Plný necenzurovaný text Reportáže byl poprvé publikován až v roce 1995, text Fučíkova výslechového protokolu v roce 2012.

Ze závěru Reportáže, psané na oprátce dopsané 9. června 1943:

Počítali jsme vždycky se smrtí. Věděli jsme: dostaneme-li se do rukou Gestapa, znamená to konec. Podle toho jsme také jednali i zde. Teď snad potřebuje vysvětlení, proč já sám po nějaké době jsem začal postupovat poněkud jinak.

Sedm neděl jsem nevypovídal. Byl jsem si vědom, že žádné slovo mne nemůže zachránit, ale zato může ohrozit soudruhy venku. V mlčení byla moje aktivita.

Ale Klecan mluvil. Bylo tu již několik lidí ze řad inteligence. A přišlo stanné právo. Hromadné zatýkání a popravy bez dlouhých výslechů. Na Gestapu se kombinovalo: Když Vančura, proč ne také jiní? Proč ne S. K. Neumann? Proč ne Halas? Proč ne Olbracht? Ti tři byli mi přímo označováni jako autoři článků v Rudém právu. Jejich zatčení bylo na vážkách. A zatčení, to znamenalo jistou smrt. Na programu byli i jiní: Nezval, Seifert, oba Vydrové, Dostal a z důvodů mně už docela neznámých dokonce i Frejka a takový mnohoživelník jako Bor. Kdybych byl naráz vylil své ledví před Gestapem, nebyl bych jim většinou mohl ublížit. Ale o to teď nešlo. Šlo o něco jiného: mohl jsem je zachránit svým mlčením? Bylo mé mlčení ještě aktivním? Nebylo už pasivním?

Na tuhle otázku jsem si musil dát odpověď. A dal jsem si ji. Nejsem nepozorný k tomu, co se kolem mne děje a s kým mám co dělat. Sedm neděl na Gestapu naučilo mne mnohému. Poznal jsem ty všemocné lidi tady, jejich metody, jejich úroveň. Pochopil jsem, že mám i tady příležitost k boji; docela jinými prostředky než venku, ale se stejným smyslem a stejným zaměřením. Mlčet dál znamenalo nevyužít této příležitosti. Teď už bylo třeba něčeho víc, abych si mohl říci, že jsem na každém místě a v každé situaci plnil svou povinnost. Bylo třeba začít hrát vysokou hru. Ne o sebe – to bys musil hned prohrát - , ale o jiné. Očekávali ode mne senzaci. Dal jsem jim ji tedy. Slibovali si mnoho od mého mluvení. „Mluvil“ jsem tedy. Jak, najdete v mém protokolu.

Výsledky byly dokonce lepší, než jsem předpokládal. Obrátil jsem jejich pozornost docela jiným směrem. Zapomněli na Neumanny, Halase, Olbrachty. Dali pokoj české inteligenci. Docílil jsem dodatečně i propuštění zatčené Boženy Půlpánové a Jindřicha Elbla, jejichž svědectví se dovolávám. A víc. Získal jsem důvěru a pokračoval jsem. Několik měsíců se honili za vidinou, která – jako každá vidina – byla větší a svůdnější než skutečnost. A skutečnost venku mohla zatím pracovat a růst k velkosti, která předčí všechny vidiny. Mohl jsem pak i přímo zasahovat do případů, které se sem dostaly, a tyto zásahy „nezůstaly bez následků“. Byla to jediná práce, kterou jsem jako „hausarbeiter“ v Petschkově paláci poctivě konal.

Že jsem tím oddálil svou smrt, že jsem tím získal čas, který by mě snad mohl pomoci, byla odměna, s níž jsem nepočítal. Rok psal jsem s nimi divadelní hru, v níž jsem si vyhradil hlavní úlohu. Bylo to někdy zábavné, někdy vyčerpávající, vždycky dramatické. Každá hra však má svůj konec. Vyvrcholení, krize, rozuzlení. Opona padá. Potlesk. Diváci, jděte spat!

Hle, i má hra se chýlí ke konci. Ten už jsem nenapsal. Ten už neznám. To už není hra. To je život.

A v životě není diváků.

Opona se zvedá.

Lidé, měl jsem vás rád. Bděte!

9.6.43 Julius Fučík