Dne 17. dubna 1941 byla po krátkém vyjednávání podepsána jugoslávská kapitulace. Za Němce ji signoval generál von Weichs, Jugoslávii zastupovali ministr zahraničí Aleksandar Cincar-Marković a generál Milojko Janković. Formálně svůj podpis připojil i italský vojenský atašé v Bělehradu. V platnost klid zbraní vešel v poledne následujícího dne.

Viz též Jugoslávské tažení.