Dne 11. března 1939 jmenoval prezident Česko-Slovenské republiky Emil Hácha novou slovenskou vládu, jejímž předsedou se stal Karol Sidor. Avšak průběh dalších událostí zásadně změnil vnitropolitickou situaci v druhé republice a 14. března 1939 byl vyhlášen samostatný slovenský stát v čele s Jozefem Tisem.