Prezident Beneš v Košicích jmenoval novou vládu v čele s dosavadním čs. velvyslancem v SSSR, Zdeňkem Fierlingerem. Pro vládu, která nahradila tzv. zahraniční státní zřízení v Londýně, se vžilo označení vláda Národní fronty.

V Národní frontě (a tedy i ve vládě) bylo zastoupeno šest politických stran: Čs. strana sociálně demokratická, Čs. strana národně socialistická, Komunistická strana Československa, Komunistická strana Slovenska, Čs. strana lidová a slovenská Demokratická strana.

Mimo zástupců uvedených politických stran byli ve vládě také tři bezpartijní ministři – ministr zahraničí Jan Masaryk, ministr obrany gen. Ludvík Svoboda a ministr dopravy gen. Antonín Hasal. U tří důležitých ministerstev, která byla společná pro české země i Slovensko: zahraničních věcí, zahraničního obchodu a národní obrany, byla zřízena funkce státního tajemníka, kterou zastával vždy některý Slovák. Celkem měla vláda 25 členů.