Dne 3. října 1935 překročila italská vojska pod velením generála Emilia De Bona bez vyhlášení války etiopské hranice. Okupace Habešského císařství byla dovršena v květnu příštího roku.