Po zahájení protiútoku sovětských vojsk na moskevském směru (Kalininský front) dne 5. prosince 1941 skončila pro SSSR obranná bitva o Moskvu a následující den zaútočil Západní a Jihozápadní front. Německá vojska a vojska jeho spojenců začala na centrálním úseku východní fronty ustupovat. Dne 16. prosince 1941 Hitler nařídil skupině armád Střed, aby kladla útočícím sovětským vojskům „fanatický odpor na místě, kde stojí. Německý voják nebude před východními hordami ustupovat a opět ukáže svoji osvědčenou tvrdost a věrnost přísaze.“ Přesto se armády pod velením polního maršála rytíře von Leeba stahovaly stále dál na západ a nedokázaly se pevně zachytit ani na jedné mezilehlé čáře obrany. Po konstatování, že rytíř von Leeb ztratil kontrolu nad průběhem vedení bojové činnosti, Hitler nařídil jeho výměnu za gen. Küchlera a svým rozkazem ze dne 15. ledna 1942 nařídil „…ústup bojem do zimních postavení západněji od Moskvy“. Definitivně tak přiznal, že bitva o Moskvu je prohrána, což bylo mnoha německým vojákům na všech stupních velení jasné už dlouhou dobu.