Adolf Hitler vydal směrnici č. 30 nařizující mimo jiné poskytnout ozbrojenou pomoc iráckým silám, revoltujícím proti britské koloniální správě. Na tomto základě byla zformována letecká skupina, která se operací v Iráku zúčastnila.