Dne 18. prosince 1940 Adolf Hitler podepsal směrnici č. 21 „Operace Barbarossa“, která ukládala německé armádě připravit se na tažení proti SSSR ještě před ukončením války proti Británii. Přípravy k tažení měly být dokončeny k 15. květnu 1941 (zahájení akce bylo nakonec o více než měsíc odloženo, zejména kvůli vývoji na Balkáně).