Po sérii neúspěchů v severní Africe je na počátku roku 1941 Mussolini nucen přijmout německou pomoc v rámci operace Sonnenblume (Slunečnice). Rozkaz k ní vydává Hitler 6. února 1941, o dva dny později už první německé jednotky opouští Neapol a míří k africkým přístavům, kam dorazily 11. února 1941.

Deutsches Afrikakorps, jak se oficiálně německý svazek v severní Africe jmenoval, byl zformován 12. února a do jeho čela postaven Erwin Rommel. Původně zamýšlené malé síly k udržení předmostí („Sperrverband“ – doslova blokovací svaz) se postupně rozrostly – od 5. lehké divize (později přejmenované na 21. tankovou) a od května i 15. tankové až po 90. lehkou divizi a v součinnosti s italskými vojsky došly až k el-Alamejnu.