Dne 12. října 1940 odkládá Hitler invazi do Británie (operace Seelöwe) na jaro 1941, nařizuje definitivně rozpustit shromážděnou invazní flotilu a zastavit veškeré přípravy s výjimkou vývoje nových technických prostředků (např. vyloďovacích člunů) a klamných manévrů majících za účel vyvíjet na Británii tlak. V listopadu 1940 sice ještě nařídil promyslet, jak by se dala případně invaze na jaře 1941 provést, ale veškerá zbylá opatření pak byla zrušena 10. ledna 1941, odkdy již operace Seelöwe existovala jen jako složka v šuplíku.