Po několikatýdenním zdržování byl státní prezident Emil Hácha na německý nátlak 8. března 1940 nucen vydat dekret státního prezidenta č. 83/1940 Sb. o slibu poslušnosti členů vlády, veřejných zaměstnanců a jiných orgánů veřejné správy Adolfu Hitlerovi.

Všichni členové protektorátní vlády museli podepsat slib ve znění:
Slibuji, že budu Vůdce Velkoněmecké říše Adolfa Hitlera jako ochránce Protektorátu Čechy a Morava poslušen, že se zdržím všeho jednání, jež by mohlo býti ke škodě Velkoněmecké říše, že budu nařízení hlavy Protektorátu Čechy a Morava plniti, zákony zachovávati a své úřední povinnosti svědomitě zastávati.

Všichni úředníci, učitelé a další veřejní zaměstnanci museli podepsat slib ve znění:
Slibuji, že budu Vůdce Velkoněmecké říše Adolfa Hitlera jako ochránce Protektorátu Čechy a Morava poslušen, že budu zájmy Velkoněmecké říše k prospěchu Protektorátu Čechy a Morava podporovati, nařízení hlavy Protektorátu Čechy a Morava a jeho vlády plniti, zákony zachovávati a své úřední povinnosti svědomitě zastávati.