Andrej Andrejevič Gromyko byl jmenován do funkce mimořádného a zplnomocněného velvyslance SSSR v USA.