Generál Erich von Manstein, tehdejší velitel německé 11. armády obléhající Sevastopol, byl povýšen do hodnosti generál-polní maršál.