Ve Španělském sále Pražského hradu jsou slavnostně do svých nových funkcí uvedeni K. H. Frank a Wilhelm Frick.

Říšský ministr Frick se stal novým říšským protektorem a Frank stanul v čele nově vytvořeného Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu. Německý státní ministr (až do konce války jím byl K. H. Frank) byl oficiálně postaven na roveň říšským ministrům a jeho úřad převzal mnohé úkoly Úřadu říšského protektora, ale vzhledem ke zrušení ministerské rady v protektorátní vlády také úlohy této rady a úřadu předsedy vlády. Funkce říšského protektora i předsedy vlády se tak stala více-méně ceremoniální a skutečná rozhodovací moc se soustředila v rukou Franka.