Dne 7. září 1939 francouzská armáda podnikla lokální ofenzívu v Sársku. Územní zisky byly minimální a do 4. října se francouzské oddíly stáhly zpět.