Dne 19. září 1944 je v Moskvě podepsáno příměří mezi Finskem a SSSR, jež ukončuje tzv. Pokračovací válku. V jeho rámci musí Finsko odstoupit oblast Karélie, Salla a Petsama, SSSR dále získává ostrovy ve Finském zálivu a stanovuje výši válečných reparací na 300 milionů dolarů.